شماره های تماس
02144067947 – 09128051786
شماره های تماس: 02144067947 – 09128051786 | info@poranpey.com
تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

 

NUMERICAL ANALYSIS OF LATERALLY LOADED LIME/CEMENT COLUMN

 

چکیده مقاله

پایدارسازی خاک های رسی نرم با ستون های آهکی یا سیمانی یک روش بهسازی خاک رایج در اروپا، آمریکا و ژاپن درنظر گرفته می شود.

تاکنون، روش ها و متدهای طراحی حال حاضر برای آنالیزهای پایدارسازی دارای محدودیت هایی بودند که یکی از آن موارد درنظرگیری گسیختگی برشی این ستون های خاک سیمانی یا آهکی به عنوان تنها حالت گسیختگی این ستون ها بود.

آزمایشات و تحقیقات قبلی نشان می دهد که گسیختگی خمشینسبت به دیگر حالت های گسیختگی برای این ستون ها محتمل تر است.

در این مقاله آزمایشات جعبه برش (Shear Box) روی خاک های رسی مسلح شده با مدل سازی به کمک روش غیر خطی المان محدود مورد مطالعه قرار می گیرد.

مدل مصالح بتن برای شبیه سازی سیمان یا آهک مورد استفاده قرار گرفت و این امر امکان مشاهده ترک های روی ستون ها را فراهم نمود. نتایج المان محدود از تطابق خوبی با  مشاهدات آزمایش جعبه برش داشت و به طور کلی روش مطالعه عددی گفته شده موید نتایج و مشاهدات مربوط به گسیختگی ستون بود.

 

نتیجه مقاله:

تحلیل های عددی در این مقاله با نرم افزار المان محدود Abaqus انجام گرفت. تحلیل ها روی خاک مسلح شده با استفاده از مشخصات الاستیک خاک پیش از این انجام گرفته بود. در این مقاله ستون های خاک سیمانی یا خاک آهکی به کمک مدل پلاستیسیته که برای آسیب پذیری بتن مورد استفاده قرار می گیرد، مدل سازی شدند.

مد گسیختگی مشاهده شده گسیختگی خمشی بود. این نتایج با مشاهدات آزمایش جعبه برش نیز تطابق خوبی داشتند.

بار نهایی وارده نیز در آزمایشات مطابقت قابل قبولی با نتایج حاصل از مدل سازی داشت که مقادیر آزمایشگاهی کمی کمتر از مقادیر عددی بودند.

این بدان معنی است که کدهای آیین نامه ای طراحی می توانند مقاومت خاک مسلح شده به کمک سیمان یا آهک را بیش از اندازه تخمین بزنند چراکه در آن ها گسیختگی خمشی در نظر گرفته نمی شوند که با توجه به نتایج این مقاله این نوع گسیختگی محتمل تر از گسیختگی برشی می باشد.

 

دانلود مقاله تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی 

[fusion_button link=”https://poranpey.com/wp-content/uploads/2020/04/1.-NUMERICAL-ANALYSIS-OF-LATERALLY-LOADED-LIME-CEMENT-COLUMNS.pdf” color=”custom” size=”large” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”#ff8800″ gradient_hover_colors=”#0c00ff” accent_color=”#000″ accent_hover_color=”#fff” bevel_color=”” border_width=”” shadow=”” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]NUMERICAL ANALYSIS OF LATERALLY LOADED LIME/CEMENT COLUMN[/fusion_button]

با دیگران به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *