درباره ما

با ثبت شرکت  مکانیک خاک پوران پی در اداره ثبت شرکتها ، این شرکت با همکاری متخصصین ژئوتکنیک و عمران فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر فعالیت خود را با هدف ارایه خدمات فنی ومهندسی با ساختار و اجرای پروژه های بهسازی خاک به روش شمع درجا ریز(Cast in Place Piles)، شمع کوبشی(Driven Piles)، سپر کوبی(Sheet Piles) ، میکروپایل(Micropiles) ، اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) ، تزریق با فشار بالا(Jet Grouting) و گودبرداری و پایدارسازی پا به عرصه گسترده امور زیر بنائی در بخش عمرانی کشور  نهاد.

دریافت رزومه شرکت

تاریخ ما

مدیران و پرسنل این شرکت از بیست سال تجربه خود در زمینه ژئوتکنیک حاصل از فعالیت در شرکت های بزرگ این کشور استفاده نموده و شرکت مکانیک خاک پوران پی را در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام تخصصی پروژه های ژئوتکتیکی، ساختمانی و عمرانی با روشهای نوین را تاسیس نمودند.

با ما در ارتباط باشید

۰۲۱۸۸۲۵۹۱۳۴ ۰۲۱۸۶۱۱۰۷۴۴