مقابله با روانگرایی با استفاده از ستون های جت گروتینگ در زلزله سال ۱۹۹۹ Kocaeli

Liquefaction-Mitigation-Using-Jet-grout-Columns---199-Kocaeli-Earthquake-Case-History

مقابله با روانگرایی با استفاده از ستون های جت گروتینگ در زلزله سال ۱۹۹۹ Kocaeli (مطالعه موردی) Liquefaction Mitigation Using Jet-grout Columns – ۱۹۹۹ Kocaeli Earthquake Case History خلاصه: زلزله Kocaeli با بزرگی ۷.۴ ریشتر در ۱۷ آگوست سال ۱۹۹۹ ترکیه را لرزاند و موجب آسیب های جدی در طول خلیج ازمیت شد. به دنبال این […]