برخی پروژه های گودبرداری به کمک اجرای جت گروتینگ در سراسر دنیا

Picture-36

برخی پروژه های گودبرداری به کمک طراحی  جت گروتینگ (jet grouting) در سراسر دنیا   گاراسینو (۱۹۸۳) از اولین پروژه­های گودبرداری توسط گاراسینو در سال ۱۹۸۳ گزارش شد که در آن، یک پروژه گودبرداری تا عمق ۸.۵ متر زیر سطح زمین (شکل در ادامه قسمت ب) با استفاده از ستون­های جت گروتینگ (jet grouting) به […]