گودبرداری عمیق با سیستم ایجاد ستون های جت گروتینگ

Analysis-of-soldier-pile-wall-with-jet-grouting-as-retaining-system-for-deep-excavation

گودبرداری عمیق با سیستم ایجاد ستون های جت گروتینگ یا تزریق با فشار بالا به عنوان دیوار نگهدارنده   Analysis of soldier pile wall with jet-grouting as retaining system for deep excavation   ویژگی­های پروژه: ساختمان اداری-دولتی شهر اسکوپیه محیط گود زمین ۵۲ در ۲۳ متر، عمق گودبرداری ۱۲.۶ متر از سطح زمین این محدوده […]