سازه های خاک تقویت شده با ژئوسنتتیک با نمای روبنده مقعر

سازه های خاک تقویت شده با ژئوسنتتیک با نمای روبنده مقعر

سازه های خاک تقویت شده با ژئوسنتتیک با نمای روبنده مقعر Geosynthetic-reinforced soil structures with concave facing profile     چکیده این مقاله روش جدیدی را برای تعیین پروفیل بهینه برای المان های رویه یا نما در سازه های خاک مسلح ژئوسنتتیک ارئه می دهد. انعطاف پذیری بعضی سیستم های نما و پیشرفت در صنعت […]