پیشرفت های اخیر میکروپایل و آینده پیش روی آن

پیشرفت های اخیر میکروپایل و آینده پیش روی آن

پیشرفت های اخیر میکروپایل و آینده پیش روی آن   MICRO-PILE: RECENT ADVANCES AND FUTURE TRENDS   خلاصه مقاله میکروپایل ها کاربردهای موثر بسیاری در زمینه بهسازی خاک جهت تامین ظرفیت تحمل بار و کاهش نشست های ناشی از بار وارده بر فونداسیون داشته اند. فواید میکروپایل ها را می توان به تحمل ظرفیت بارپذیری […]