اجرای جت گروتینگ افقی با استفاده از روش لوله کامپوزیت

A_field_trial_of_horizontal_jet

مطالعه موردی در شانگهای در رابطه با اجرای جت گروتینگ افقی با استفاده از روش لوله کامپوزیت در انباشته های خاک نرم   A field trial of horizontal jet grouting using the composite-pipe method in the soft deposits of Shanghai   اجرای جت گروتینگ افقی با استفاده از روش لوله کامپوزیت:   در این مقاله […]