شماره های تماس
02144067947 – 09128051786
شماره های تماس: 02144067947 – 09128051786 | info@poranpey.com
عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم

عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم

عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم

 

خلاصه مقاله:

امروزه از روشهای بهسازی به طور گسترده ای در جهان استفاده میشود. روش اختلاط عمیق از جمله روش های بهسازی خاک است که در جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر اختلاط عمیق و همچنین تأثیر مسلح سازی ستون های اختلاط عمیق با پروفیل های فولادی در ظرفیت باربری خاک ماسه ای، مدلی سه بعدی از خاک ماسه ای و ستون اختلاط عمیق در نرم افزار المان محدود پلکسیس سه بعدی ساخته شد. با تغییر در قطر و طول ستون اختلاط عمیق در حالت مسلح و غیرمسلح میزان تغییرات ظرفیت باربری قائم مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج بدست آمده استفاده از ستون های اختلاط عمیق باعث افزایش ظرفیت باربری در خاک ماسه ای می شود. افزایش طول ستونه ای اختلاط عمیق در حالت غیرمسلح تا طول مشخصی باعث افزایش کارایی این ستون ها در خاک می شود و پس از آن تغییرات بسیار کم است. با مسلح سازی ستون های اختلاط عمیق توسط پروفیل های فولادی و همچنین افزایش قطر و طول ستون ها مقادیر ظرفیت باربری نسبت به حالت غیر مسلح افزایش می یابد. این تغییرات در زمانی که قطر افزایش می یابد کم است ولی در حالتی که طول ستون ها افزایش می یابد بسیار چشمگیر است.

 

نتیجه گیری:

در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر اختلاط عمیق خاک و همچنین تأثیر مسلح سازی ستون ها اختلاط عمیق در ظرفیت باربری قائم خاک ماسه ای، با شبیه سازی آزمایش بارگذاری استاتیکی، مدلی سه بعدی از خاک ماسه ای و ستون اختلاط عمیق در حالات مسلح و غیرمسلح در نرم افزار پلکسیس سه بعدی ساخته شد. همچنین ضمن بررسی تأثیر قطر و طول ستون اختلاط عمیق، بین حالات مسلح شده و غیرمسلح نیز مقایساتی انجام شد. بر این اساس استفاده از ستون اختلاط عمیق باعث افزایش ظرفیت باربری خاک گردید. همچنین مسلح سازی ستون ها با مقاطع فولادی نیز باعث بهبود ظرفیت باربری خاک گردید. اگرچه با افزایش قطر و طول ستون اختلاط عمیق بهبود را نسبت به ظرفیت باربری شاهد بودیم اما این بهبود به ازای.سربار مشخص تا قطر و طول معینی قابل توجه است و پس ازآن تغییرات بسیار ناچیز است. این بدان معنی است که برای ویژگی های معینی از خاک و ستون، قطر و طول بهینه برای ستون اختلاط عمیق وجود دارد که اگر مقدار قطر یا طول ستون از آن بیشتر شود، تأثیر چندانی بر کاهش تغییر شکل ها و افزایش ظرفیت باربری ندارد. همچنین با مقایساتی بین حالات غیرمسلح و مسلح می توان دریافت که به طورکلی حالت مسلح در نشست و ظرفیت باربری تغییرات خوبی ایجاد می کند اما این تغییرات درجایی که طول افزایش می یابد محسوس تر است.

مشخصات استفاده شده ستون های اختلاط عمیق خاک برای مدل سازی در جداول زیر آمده است:

 

عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم

 

دانلود مقاله عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم

[fusion_button link=”https://poranpey.com/wp-content/uploads/2020/04/عملکرد-مسلح-سازی-در-روش-اختلاط-عمیق-خاک.pdf” color=”custom” size=”large” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”#ff8800″ gradient_hover_colors=”#0c00ff” accent_color=”#000″ accent_hover_color=”#fff” bevel_color=”” border_width=”” shadow=”” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]مقاله عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM ) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم[/fusion_button]

با دیگران به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *