شماره های تماس
02144067947 – 09128051786
شماره های تماس: 02144067947 – 09128051786 | info@poranpey.com
تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

 

چکیده

 

این مقاله یک سری از تحلیل های المان محدود با هدف بررسی اثر هندسه سد که به نوبه خود به شکل دره بستگی دارد، بر رفتار نشست سدهای راکفیل را ارائه می دهد.

اعتبار روش تحلیل با ابزار دقیق در یک مطالعه موردی تایید شده است.

تمام نتایج محاسبه شده نشان می دهند که هندسه سد، به خصوص در دره های با عرض کم، نقشی مهم در رفتار نشست سد ایفا می کند.

مستندات به وسیله یک ضریب Sβ اصلاح شده که در این مقاله با مد نظر قرار دادن شیب آستانه که رویکردی منطقی تر برای به دست آوردن فهم از اثر شکل دره می باشد، تفسیر شده اند.

 

مقدمه

به دلیل مزایای فراوان در مقابل روشهای مشابه، سدهای راکفیل بیشتری در نقاط مختلف جهان ساخته می شوند.

تغییر شکل راکفیل، اصلی ترین دغدغه در خصوص این نوع سد است.

تغییر شکل زیاد، به ناچار باعث ایجاد رفتار غیر عادی می شود که ممکن است باعث ویرانی احتمالی سد می گردد، به عنوان مثال، در نوع سد با رویه بتنی، ترکهای بتن در سطح دال و ترکهای طولی در محدوده اتصال بین مواد مختلف رخ می دهد.

تغییر شکل لایه زیرین معمولا باعث ایجاد تنش اضافی در جزء دال بتنی می شود. برای کاهش این مسائل؛ مهم است که توانایی پیش بینی رفتار تغییر شکل سد در مرحله طراحی بهبود داده شود.

به خوبی مشخص است که سازگاری با هر توپوگرافی، مزیت اصلی این نوع سد است و چنین سدی می تواند در هر شرایط دره ای احداث شود.

اشکال سد گوناگون هستند، در اصل به عرض بستر رود، آستانه و شیب سد بستگی دارند. به دلیل طبیعت سه بعدی سدهای راکفیل، اهمیت تاثیر قوسی بودن در دره های با عرض کم به خوبی مشخص می شود.

عاملی که در اصل باعث تغییر شکل سد می شود نه تنها طراحی مواد است که هندسه سد و شکل دره نیز می باشد که تبدیل به مسئله مهمی در طراحی سد شده است.

 

تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

 

جمع بندی و بحث

این مقاله، زنجیره ای از تحلیل های سه بعدی المان محدود را با هدف بررسی اثر هندسه سد (شیب آستانه، شیب سد و ارتفاع سد) و سختی مواد راکفیل بر رفتار نشست سد در سدهای راکفیل ارائه می کند. روش اعتبار سنجی تحلیل به وسیله مورد با ادوات دقیق CFRD Nam Ngum 2 تایید شده است. یافته ها و جمع بندی های زیر مورد دسترسی قرار گرفته اند:

  • یافته های عددی مطرح کرده اند که شکل دره، اثری چشمگیر بر رفتار نشست سد دارد. بر اساس بررسیهای اثرات Lc، Lr و β، ضریب اصلی شکل دره A/H۲ برای نشان دادن اثرات هندسه سد و ترکیب اثرات شکل دره ناکافی می باشد. تمام نتایج محاسبه شده نشان می دهند که اثر تغییرات β بر نشست سد حساس تر از مقادیر سدهای با A/H۲ اندک می باشد. پس، ضریب شکل دره βS در این مطالعه ارائه شده است تا تاثیر هندسه سد بر رفتار نشست آن، بهتر بیان شود.
  • با توجه به شیب آستانه، شیب آستانه متوسط نشان دهنده توانایی پیش بینی خوبی برای شیبهای نامتقارن آستانه است.
  • ضریب شکل دره اصلاح شده βS می تواند به عنوان جایگزینی قابل اعتماد برای تعریف اثر دره برای تخمین نشست سد استفاده شود. مقادیر ۲.۵ و ۷ به ترتیب برای تمایز قائل شدن بین دره های با عرض کم و متوسط و زیاد پیشنهاد می شوند.
  • در معادله نمایی ارائه شده برای تخمین نشست سد، نتایج رضایتبخشی برای اغلب پایگاه های داده به دست آمد. این معادله می تواند به طور رضایتبخشی نشست سدهای با هندسه های متفاوت را در انتهای مرحله ساخت تعریف نماید و همچنین می تواند برای مرحله طراحی مقدماتی، بسیار کاربردی باشد.

اما نتایج به دست آمده بر اساس چند ساده سازی در روش عددی مورد استفاده در مطالعه هستند، به خصوص جدا سازی دال بتنی و مد نظر قراردادن یک نوع راکفیل. در کنار اینها، مرحله آبگیری در نظر گرفته نشد. تحلیل های وسیع تر عددی برای تقویت یافته های این پژوهش مورد نیاز خواهند بود.

 

دانلود مقاله تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

[fusion_button link=”https://poranpey.com/wp-content/uploads/2020/05/A-modified-valley-shape-factor-for-the-estimation-of-rockfill-dam-settlement.pdf” color=”custom” size=”large” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”#ff8800″ gradient_hover_colors=”#0c00ff” accent_color=”#000″ accent_hover_color=”#fff” bevel_color=”” border_width=”” shadow=”” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]ضریب شکل اصلاح شده مربوط به شکل دره برای تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه­ای[/fusion_button]

با دیگران به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *