پروژه های بزرگ در دنیا هرگز توسط یک فرد انجام نمی شود. تمامی آنها توسط یک تیم خبره انجام می شود.

پروژه ها

اگر می خواهید نتایج سریعتر و بهتر برای حل مشکل بهسازی زمین داشته باشید، ما مشابه آن را قبلا حل کرده ایم.

بهسازی بستر سیلوها | بهسازی خاک زیر فونداسیون سیلوهای غلات ( جت گروتینگ)
۰
پروژه های پایان یافته
۰
پروژه های در دست
۰
پرسنل
۰
شرکت های همکار
دستگاه اختلاط عمیق خاک DSM جت گروتینگ میکروپایل C^ کازاگرانده

خدمات ما

پوران پی دارای تجربه و توجه خاص به نیازهای هر بخش بازار است.

تعهدات ما

پوران پی در صنعت به تعهدات خود در زمینه بهداشت و ایمنی، محیط زیست، کیفیت، یکپارچگی، تنوع جوامعی که در آن کار می کند، تعهد می یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر، از بخش تعهد ما بازدید کنید.

آخرین مطالب

این شرکت به صورت مداوم در حال تکامل و گسترش روشهای نوین بهسازی با مطالعه و ارائه مقالات جدید می باشد

کارفرمایان و همکاران ما

همکاران و کارفرمایان در پروژه های این شرکت