گسترش جانبی در خاک و اثرات آن بر شمع

گسترش چانبی در خاک و اثرات آن بر شمع

گسترش جانبی در خاک و اثرات آن بر شمع مقدمه   پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی یکی از عوامل شناخته شده آسیب‏های شدید به پی‏های عمیق است. پدیده گسترش جانبی معمولاً در زمین‏های با شیب ملایم که دارای خاک اشباع شل و با چسبندگی کم هستند، رخ می‏دهد. با وقوع گسترش جانبی سیستم پی‏های […]