طراحی میکروپایل (ریزشمع) بر اساس آیین‌نامه FHWA میکروپایل (DESIGN OF MICROPILES FOR STRUCTURE FOUNDATIONS)

در ادامه روند بررسی مقالات روش های  در این سری از مقالات سایت به بررسی طراحی میکروپایل بر اسای آیین نامه FHWA پرداخته شده است.  بهسازی خاک و طراحی و اجرای میکروپایل (ریزشمع) بر اساس آیین‌نامه FHWA طراحی میکروپایل بر اساس بخش ۵ آیین نامه سازمان راه‌ها و بزرگراه‌های آمریکا  بهسازی خاک زیر فونداسیون سازه […]

کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان

کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان

کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان به روش میکروپایل اشوبک کارفرما : کود شیمیایی اوره لردگان   توضیحات: بر اساس مطالعات ژئوتکنیک محل احداث انبار اوره شماره ۲ پتروشیمی لردگان بر روی خاک دستی واقع گردیده است. متاسفانه در زمان خاک ریزی عملیات تراکم مناسبی انجام نشده است. مهندسین پس از احداث فوندانسیون و اسکلت انبار […]