کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان

کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان

کنترل نشست فونداسیون پتروشیمی لردگان به روش میکروپایل اشوبک کارفرما : کود شیمیایی اوره لردگان   توضیحات: بر اساس مطالعات ژئوتکنیک محل احداث انبار اوره شماره ۲ پتروشیمی لردگان بر روی خاک دستی واقع گردیده است. متاسفانه در زمان خاک ریزی عملیات تراکم مناسبی انجام نشده است. مهندسین پس از احداث فوندانسیون و اسکلت انبار […]