کتاب ژئوتکنیک لرزه ای و رفتارخاک نوشته پروفسور ایشیهارا

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار خاک نوشته پروفسور ایشیهارا

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای و رفتارخاک نوشته پروفسور ایشیهارا   مطالب کتاب از اواخر دهه ۱۹۶۰ محاسبات و اندازه گیری های نسبتا دقیقی در حوزه مشخصات و پارامترهای خاک تحت شرایط و بارگذاری های دینامیکی در محل و در آزمایشگاه انجام شده است. خلاصه ای از این اطلاعات و تحقیقات در سال ۱۹۷۶ تحت عنوان […]