پروژه حسینیه اعظم شهر دیلم

Picture12

پروژه بهسازی بستر حسینیه اعظم شهر دیلم به روش مینی جت گروتینگ کارفرما: هیئات امناء حسینیه اعظم شهر دیلم   توضیحات: پروژه حسینیه اعظم شهر دیلم: شهر دیلم واقع در استان بوشهر در مجاورت دریا قرار گرفته است. خاک محل پروژه از ماسه لای دار می باشد. بر اساس مطالعات ژئوتکنیک خاک تا عمق ۱۴ […]