بهسازی بستر کارخانه خوراک میگو بوشهر

soil-improvement-of-factory-bushehr-shrimp-feed

 بهسازی بستر کارخانه خوراک میگو بوشهر به روش تزریق پر فشار جت گروتینگ (Jet Grouting) کارفرما: آقای مرادی   توضیحات: هدف از بهسازی خاک، افزایش ظرفیت باربری، کنترل نشست و جلوگیری از وقوع روان گرایی در محل احداث کارخانه تولید خوراک میگو میباشد. جنس خاک از نوع لای و ماسه با عدد SPT حدود شش […]