پروژه بانک مسکن ماهشهر

Mahshahr Housing Bank Project

پروژه بانک مسکن ماهشهر به روش میکروپایل کارفرما اصلی : بانک مسکن     توضیحات: در این پروژه برای کاهش تنش های وارده بر خاک بستر فونداسیون بانک مسکن ماهشهر و همچنین جلوگیری از نشست های بیش از حد مجاز این پروژه، طبق طراحی صورت گرفته، اجرای میکروپایل، طرحی بهینه از لحاظ اقتصادی و فنی […]