پروژه بهسازی بستر مخازن LPG کنگان (فاز ۱۳ عسلویه) و مخزن آتش نشانی

پروژه میکروپایل فاز 13 عسلویه

معرفی پروژه و شرایط ژئوتکنیکی محل: محل پروژه در فاز ۱۳ عسلویه قرار دارد. وضعیت ژئوتکنیکی پروژه به این صورت است که در عمق ۸ تا ۱۲ متری شامل خاک دستی بوده و در ادامه شامل خاک رس (CL) می‌باشد. سطح آب زیرزمینی در این پروژه در عمق ۷ متری سطح زمین قرار داشت. مشخصات […]