شرکت پوران پی

شرکت پوران پی   شرکت پوران پی با ثبت این شرکت در اداره ثبت شرکتها ، این شرکت با همکاری متخصصین ژئوتکنیک و عمران فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر فعالیت خود را با هدف ارایه خدمات فنی ومهندسی با ساختار و اجرای پروژه های بهسازی خاک به روش تزریق با فشار بالا(Jet Grouting)،میکروپایل(Micropiles)، اختلاط عمیق […]