اثرات بارهای جانبی سیکلیک بر شمع‌ها در ماسه

اثرات بارهای جانبی سیکلیک بر شمع‌ها در ماسه

اثرات بارهای جانبی سیکلیک بر شمع‌ها در ماسه چکیده: اثر بارهای جانبی تکراری بر انحرافات دو پایه حفاری شده در خلیج تمپا به طرز معناداری بیشتر از پیشبینی­های یک روش p-y هستند که استفاده رایجی در عمل دارد. دلایل اختلاف بین انحراف­های پیشبینی‌شده و سنجیده شده مورد بحث قرار می‌گیرند. دو روش برای پیشبینی اثر […]