ساختمان متل قو | بهسازی خاک زیر فونداسیون و پایدارسازی گود

stabilizing-the-pit-of-the-motelgho-building

ساختمان متل قو | بهسازی خاک زیر فونداسیون و پایدارسازی گود به روش جت گروتینگ کارفرما اصلی : خصوصی     توضیحات: در شهر سلمان شهر در استان گیلان، به منظور اجرای برج ۲۰ طبقه به همراه دو طبقه زیر زمین، نیاز به پایدارسازی گود و تحکیم بستر الزامی بود. همچنین اجرای سیستمی به منظور […]