پایان نامه رفتار شمع ها در خاک روانگرا حین زلزله

پایان نامه رفتار شمع ها در خاک روانگرا حین زلزله

پایان نامه رفتار شمع ها در خاک روانگرا حین زلزله   BEHAVIOUR OF PILES IN LIQUEFIABLE DEPOSITS DURING STRONG EARTHQUAKES   چکیده پایان نامه روانگرایی موجب آسیب های جدی به پی های عمیق در بسیاری از زلزله های گذشته شده است. پی های عمیق یا همان شمع ها در برابر بارهای جانبی مانند بارهایی که […]