جاده پست ۴۰۰ کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر

جاده پست 400 کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر

جاده پست ۴۰۰ کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر به روش جت گروتینگ (Jet Grouting) کارفرما اصلی : شرکت  پتروشیمی فجر   توضیحات: حاک محل امجام پروژه تا عمق شش متری از نوع خاک ریز مهندسی بوده و از شش متر تا عمق پانزده متر دستی با تراکم کم همراه با لایه های نمک […]