جزیره شیف | پروژه بهسازی بستر مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی

shef

جزیره شیف | پروژه بهسازی بستر مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما اصلی : شرکت آب و فاضلاب بوشهر     توضیحات: در جزیره شیف نزدیکی شهر بوشهر، جهت جلوگیری از نشست فونداسیون مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به […]