تست کرگیری

تست کرگیری بتن

تست کرگیری     جزئیات انجام آزمایش کورگیری (Coring)   – فرآیند مغزه گیری (coring) از ستون های soilcrete فرآیندی حساس بوده و هرگونه اشتباه در فرآیند نمونه گیری، نگهداری و یا آزمایش سبب کاهش ظرفیت سازه­ای نمونه و در نتیجه ستون  می­گردد. نکته قابل توجه این است که بایستی دقت شود نمونه گیری از […]