بهسازی بستر برج ۱۵ طبقه دشت نور مازندران

soil-improvement-of-the-15-storey-tower-of-noor-mazandaran-plain

– بهسازی بستر برج ۱۵ طبقه دشت نور مازندران – به روش تزریق پر فشار جت گروتینگ (Jet Grouting) – کارفرما : شرکت دشت نور   توضیحات: بهسازی بستر: به منظور افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست خاک بستر برج پانزده طبقه دشت نور، طراح محترم ستون های چت گروتینگ به عمق چهارده متر و […]