میکروپایل چیست؟

Picture1

در این سری از مقالات سایت به بررسی طراحی میکروپایل و اجرای میکروپایل Micropile با رویکرد بررسی طول غوطه وری و  ظرفیت انتهایی میکروپایل و اثرات اصطکاک منفی در سایت های با خاک دارای قابلیت تراکم پرداخته شده است. (ظرفیت فشاری و کششی گروه میکروپایل)   میکروپایل Micropile چیست؟     در طراحی میکروپایل micropile به […]