ارزیابی ظرفیت فشاری گروه میکروپایل بر اساس آیین نامه FHWA

بهسازی خاک میکروپایل ریز شمع micropile شمع آیین نامه FHWA طراحی سازه ای میکروپایل کیسینگ گروه میکروپایل ظرفیت باربری

در ادامه مقالات سایت در بخش میکروپایل در این مقاله به بررسی ارزیابی ظرفیت فشاری و ظرفیت کششی گروه میکروپایل  پرداخته خواهد شد. طراحی ژئوتکنیکی طراحی سازه ای گروه میکروپایل در خاک های چسبنده: کارایی یک گروه میکروپایل اجرا شده در خاک چسبنده تابع فاصله مرکز به مرکز میکروپایل ها و شرایط تماس بین میکروپایل […]

پروژه بهسازی بستر مخازن LPG کنگان (فاز ۱۳ عسلویه) و مخزن آتش نشانی

پروژه میکروپایل فاز 13 عسلویه

معرفی پروژه و شرایط ژئوتکنیکی محل: محل پروژه در فاز ۱۳ عسلویه قرار دارد. وضعیت ژئوتکنیکی پروژه به این صورت است که در عمق ۸ تا ۱۲ متری شامل خاک دستی بوده و در ادامه شامل خاک رس (CL) می‌باشد. سطح آب زیرزمینی در این پروژه در عمق ۷ متری سطح زمین قرار داشت. مشخصات […]

کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال

overturn-control-of-the-northwest-wall-of-the-tehran-north-freeway-tolls

کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال به روش میکروپایل Micropile کارفرما: شرکت رامان   توضیجات: پروژه مدکور عوارضی ورودی جاده آزاد راه تهران به شمال واقع در محدوده کن تهران می باشد. بخ منظور تعریض جاده و ایمن سازی ترانشه محل عوارضی، مشاور پروژه طرح اجرای دیوار حائل بتنی در تراز […]