آشنایی با جت گروتینگ و کاربردهای آن

Jet-Grouting

jet grouting ، اجرای جت گروتینگ ، طراحی جت گروتینگ ، کاربردهای جت گروتینگ مقدمه و تاریخچه اجرای جت گروتینگ: می‌توان اصالت و پیشینه فنّاوری و اجرای جت گروتینگ را در ژاپن در سال ۱۹۷۴ دانست. در حقیقت، در اواخر دهه ۱۹۶۰ استفاده از جت‌های پرسرعت برای برش سنگ یا موادی مانند سنگ این الهام […]