روش اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) که به اختصارDSM  نامیده می شود، اولین بار در کشورهای ژاپن و اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت وامروزه استفاده از این روش در بهسازی و آب بندی خاک های ضعیف و نفوذپذیر در سراسر جهان در حال افزایش است. استفاده از این تکنیک منجر به بهبود قابل ملاحظه خواص مکانیکی و فیزیکی خاک محل که با سیمان یا افزودنی های دیگر مخلوط شده است و و خاک-سیمان (soil-mix و soil-cement)  نامیده می شود می گردد. خاک بهسازی شده با این روش مقاومت بالاتر، نفوذپذیری کمتر و قابلیت تراکم پذیری کمتری از خاک اولیه خواهد داشت.

اگرچه این روش بر اساس اصول ساده ای بنا شده است، اما نیاز به تجربه و مهارت در مراحل طراحی خاک-سیمان و طراحی ژئوتکنیکی و همچنین مرحله اجرا دارد.

همچنین این روش نیاز به دستگاه های حفاری وابزار اختلاط خاص دارد تا موارد مورد نظر در مراحل کنترل کیفیت و روش های کنترل عملکرد را به درستی به انجام رساند.

sr60
 
r-416-fore-kazik-makinesi-zemintas
 

در روش اختلاط عمیق خاک (DSM) ابتدا اوگر حفاری با بازوهای خود در زمین، حفاری را آغاز می کند. زمانی که به عمق مورد نظر رسید حفاری متوقف شده و اوگر به صورت معکوس حرکت را آغاز می کند و به طور آهسته به سمت بالا رانده می شود. در زمان حرکت اوگر به سمت بالا از درون نازل های تعبیه شده در نوک بازوها دوغاب با فشار به درون خاک تزریق می شود. این حرکت به سوی بالا مرحله ای بوده و پس از طی فاصله ۱ متر رو به بالا تقریبا یک دقیقه در همان تراز می چرخد و دوغاب به داخل زمین تزریق می شود. البته فاصله ها و زمان های اشاره شده با توجه به نوع دستگاه و نوع خاک متغیر است.

تجهیزات مورد نیاز اختلاط عمیق خاک (DSM)
در روش اختلاط عمیق خاک (DSM) بسته به نوع کاربرد، سطح بهسازی مورد نیاز و تجهیزات موجود بلیدها و شفت های متعددی طراحی شده است که در ادامه بعضی از آنها ارائه شده است.

پلنت ساخت دوغاب اختلاط عمیق خاک (DSM)
این پلنت عمدتاً شامل سیلو، تانکر آب و سیستم اختلاط می باشد. دوغاب با نسبت اختلاط مشخص آب به سیمان در میکسر اولیه ساخته و سپس به میکسر ثانویه انتقال می یابد. دوغاب ساخته شده با استفاده از پمپ به اوگر توخالی انتقال می یابد. این دوغاب با فشار مشخص و با استفاده از نازل های خاص همزمان با اختلاط به درون زمین انتقال می یابد.