شرکت پوران پی جهت ساخت دوغاب سیمان برای پروژه های جت گروتینگ خود از ست تمام اتوماتیک Metax استفاده می کند. این ست شامل میکسر اولیه، همزن و اتاقک کنترل تمام دیجیتال می باشد.

میکسر اولیه که دارای لودسل کنترل کننده وزن سیمان ورودی، پمپ دیجیتال کنترل کننده حجم آب ورودی می باشد. و ساخت دوغاب درون این میکسر صورت میگیرد. دوغاب ساخته شده داخل همزن جهت انتقال به پمپ جت گروتینگ نگهداری می شود. پس از ساخت و انتقال دوغاب به پمپ، گذارش عملیات توسط کامپیوتر واقع در اتاق کنترل یاداشت و گذارش میگردد.

شرکت پوران پی با دستگاه فوق بدون خطای نیروی انسانی، دوغاب با مشخصات خواسته شده توسط دستگاه نظارت را تولید می نماید.