مهندسی و ساخت و ساز مسئولیت تضمین امنیت عمومی را بر عهده دارد. یکپارچگی در طراحی و ساخت امکانات ایمن پیچیده است. ما آنچه را که می گوییم انجام می دهیم و حاشیه ها را قطع می کنیم.

رفتارهای کسب و کار ما ناشی از هویت و ارزش ما است. برند پوران پی هر کجا که مشاهده شود نمادی از ازرشهای این شرکت است.

 برند ما سه مورد را برای حفظ ارزش های ما به ارمغان می آورد.

۱- قانون

در قلب برند ما، اصل ساده ای است که ما همیشه از قانون پیروی می کنیم. اعتماد مشتریان و دیگر سهامداران ما بستگی به شهرت ما به عنوان یک تجارت قانونی است.

۲- راه های ما برای کار کردن

برای اطمینان از پیروی از قانون، ما ۹ شیوه کار را، با حمایت از سیاست های گروه، فراهم کرده ایم تا یک لایه حفاظتی از اطلاعات، راهنمایی و پشتیبانی برای شرکت فراهم کنیم تا بدانیم که چگونه قوانین برای ما اجرا می شود.

۳- ارزش های ما

تمامیت همکاری.
فراتر از قانون، روش انجام کارهای ما باید همیشه با ارزش های پوران پی هدایت شود. هنگامی که تصمیمات دشوار می گیریم، ارزش های ما می تواند ما را هدایت کند. پایبندی به ارزش های پوران پی این امر را  اطمینان می بخشد که، ما برای همکاران، مشتریان، سهامداران و کشورمان کار درستی را انجام می دهیم، که اغلب بیشتر از متن قانون و روش های کار ما است.

۹ راهکار ما: