دستگاه پمپ تزریق جت گروتینگ شامل دو قسمت تامین نیروی محرکه و قسمت پمپاژ دوغاب می باشد.

نیروی محرکه پمپ توسط موتور شش سیلندر کومنز تامین میشود.سوخت مصرفی دستگاه گازوئل می باشد. قسمت پمپاز دوغاب شامل میلنگ، پیستونهای رفت و برگشت و اتاق کنترل فشار و دبی پمپ می باشد.

شرکت پوران پی پرفشارترین پمپ جت گروتینگ موجود در ایران را داراست که دارای فشار ۹۰۰ بار اسمی می باشد.

 

Picture5