micropile | میکروپایل

micropile-01

میکــــــروپایل(micropile) micropile یا ریزشمع ها عمدتا به ۳ روش اجرا می شوند: روش درجاریز روش کوبشی  روش های نوین مانند روش تزریق همزمان روش های نوین مانند روش تزریق همزمان این روش که عمدتاً با نام تجاری اشوبک(Ischebeck) از آن نام برده می شود در سراسر جهان با نام هایی مانند میکروپایل، مینی پایل،شمع های […]

Jet Grouting | تزریق با فشار بالا

Picture11

*تزریق با فشار بالا (Jet Grouting)*     Jet Grouting یا تزریق با فشار بالا یک روش بهسازی خاک است که در آن با استفاده از تزریق دوغاب با فشار و سرعت بالا ستون های سیمانی از خاک که اصطلاحا soilcrete نامیده می شود تشکیل می گردد.         بطور کلی جت گروتینگ […]

Deep Soil Mixing | اختلاط عمیق خاک

Deep-Soil-Mixing

روش اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) Deep Soil Mixing یا اختلاط عمیق خاک که به اختصار DSM نامیده می شود، اولین بار در کشورهای ژاپن و اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت وامروزه استفاده از این روش در بهسازی و آب بندی خاک های ضعیف و نفوذپذیر در سراسر جهان در حال افزایش است. استفاده […]

Pile | شمع

Pile | شمع   Pile – شمع‌ های بتنی پیش ساخته باید حتی الامکان در کمترین فاصله از کارگاه ساخته شوند تا فاصله حمل و نقل آنها به حداقل برسد. در زمان حمل شمع‌ها باید توجه شود تا مقدار طول بیرون مانده از وسیله نقلیه باعث ایجاد خطر نشود. موقع تخریب شمع‌های بتنی به علت […]

nailing anchor | پایدار سازی گود

nailing-anchor

nailing anchor | پایدار سازی گود   دور نما: nailing anchor بطور کلی سه روش تسلیح برای پایدارسازی دیواره گودها و شیروانی­های خاکی وجود دارد (شکل ۱): میخ­کوبی (Nailing) میکروپایل­های متقاطع (Reticulated micro-piling) پایدارسازی شیب­ها با شمع (Doweling)   میخ‌کوبی دیواره‌ها به معنای تسلیح برجای توده خاک موجود با نصب میلگردهای فولادی (Nails)  در فواصل […]