بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما  : خصوصی         توضیحات: در شهر بندر عباس، جهت جلوگیری از نشست ساختمان ۶ طبقه نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به گزارش خاک مربوط به سایت پتانسیل روانگرایی تا عمق ۶ متر در […]