طراحی میکروپایل (از دیدگاه ژئوتکنیکی-گام ۸ آیین نامه FHWA)

ریزشمع تعیین طول میکروپایل ظرفیت ژئوتکنیکی میکروپایل مقاومت باند طراحی میکروپایل میکروپایل بهسازی خاک قطر میکروپایل باند بین دوغاب و خاک

یکی از راهکارهای استفاده از فونداسیون های عمیق بعد از بررسی روش های بهسازی خاک در خاک هایی با مشکلات نشست و ظرفیت باربری، استفاده از میکروپایل ها یا همان ریزشمع میکروپایل از دیدگاه ژئوتکنیکی ( طراحی ژئوتکنیکی میکروپایل ) آورده شده است.       طراحی میکروپایل (از دیدگاه طراحی ژئوتکنیکی میکروپایل-گام ۸ آیین نامه FHWA) […]

طراحی میکروپایل از نظر سازه ای با آیین نامه FHWA (ظرفیت سازه ای میکروپایل)

بهسازی خاک میکروپایل ریز شمع micropile شمع آیین نامه FHWA طراحی سازه ای میکروپایل کیسینگ

 طراحی میکروپایل از دیدگاه سازه ای (با و بدون کیسینگ ) در ادامه مراحل مقالات گذشته در بحث میکروپایل(ریز شمع) در این قسمت به بررسی طراحی سازه ای میکروپایل ها (با و بدون کیسینگ و میلگرد) بر اساس آیین نامه FHWA پرداخته می شود و نحوه محاسبه ظرفیت فشاری و ظرفیت کششی میکروپایل شرح داده […]

طراحی میکروپایل (بررسی طول غوطه وری و ظرفیت بابری نوک و اصطکاک منفی)

شکل 1- جزئیات انتقال بار از طریق طول غوطه وری

در این سری از مقالات سایت به بررسی طراحی میکروپایل با رویکرد بررسی طول غوطه وری و  ظرفیت انتهایی میکروپایل و اثرات اصطکاک منفی در سایت های با خاک دارای قابلیت تراکم پرداخته شده است. طول غوطه وری در راستای بررسی روش های بهسازی و فونداسیون عمیق ، جزئیات طراحی میکروپایل در شکل ۱ نشان […]