Jet Grouting | تزریق با فشار بالا

Picture11

*تزریق با فشار بالا (Jet Grouting)*     Jet Grouting یا تزریق با فشار بالا یک روش بهسازی خاک است که در آن با استفاده از تزریق دوغاب با فشار و سرعت بالا ستون های سیمانی از خاک که اصطلاحا soilcrete نامیده می شود تشکیل می گردد.         بطور کلی جت گروتینگ […]